Rubelita, Minas Gerais, Brazil

Rubelita, Minas Gerais, Brazil

Rubelita