Pio Xii, Maranhao, Brazil

Pio Xii, Maranhao, Brazil

Pio XII