Monte Cruzeiro, Bahia, Brazil

Monte Cruzeiro, Bahia, Brazil

Monte Cruzeiro